Thursday, December 28, 2017

Dozwolone nie znaczy godne, czyli pochówki „z duchem czasu”

Dozwolone nie znaczy godne, czyli pochówki „z duchem czasu”: Zwyczaje pogrzebowe ewoluują. Pojawiły się nawet postulaty, by w polskim prawie uregulować iście pogańskie praktyki wymykające się dziś obowiązującym przepisom prawa. Dyskusja nie toczy się już wokół problemu: kremacja „tak” czy „nie”. Zalegalizowane bowiem mogą zostać „ogrody pamięci”, służące do rozsypywania prochów, a nawet pochówki morskie. A Kościół takie praktyki ocenia jednoznacznie.

No comments:

Post a Comment